شركت سارتوريوس آلمان با بيش از ۶۰ سال تجربه در عرصه ساخت لودسل و سيستم هاي اندازه گيري وزن يكي از معتبر ترين و بزرگترين شركت هاي سازنده لودسل و حسگر هاي وزن در دنيا مي باشد كارخانه اين شركت در هامبورگ آلمان واقع شده است. لودسل مدل PR6221 سارتوريوس آلمان يكي از دقيق ترين و بهترين لودسل هاي دنيا مي باشد و به عنوان لودسل مرجع اداره استاندارد استفاده مي گردد طراحي منحصر به فرد به همراه ابزار نصب آن، هرگونه تغيير ناشي از انقباض و انبساط مكانيكي و يا تغيير ناشي از دماي هوا در سازه باسكول را متعادل مي كند حد اضافه بار اين لودسل علاوه بر دقت در اندازه گيري و تكرار پذيري، موجب برتري آن از نظر اتكاءپذيري، توان و ثبات نسبت به ساير لودسل ها مي شود  به طوري كه اين لودسل  مي تواند ساليان متمادي بدون نياز به نگهداري، مراقبت و يا تنظيم كار كند عملكرد اين لودسل در شرايط آب و هوايي افغانستان آنقدر خوب و مناسب بوده كه بيش از ۵۰ % باسكول هاي موجود در افغانستان با اين لودسل كار مي نمايند از جمله خصوصيات مهم اين لودسل وفاداري آن به صاحب باسكول مي باشد اين لودسل در صورتي كه با يك سازه مناسب و تحت شرايط استاندارد نصب گردد ساليان متوالي بدون نياز به تعمير و نگهداري اقدام به اندازه گيري دقيق و صحيح وزن مي نمايد.