شرکت هرات ارمغان با داشتن سابقه کاری چندین ساله در قسمت ساخت و نصب ترازو های تناژ بلند جاده ای در کشور یکی از بزرگترین فراهم کننده گان لوازم جانبی ترازو ( باسکول ) در افغانستان میباشد که لوازم مورد ضرورت هموطنان عزیز را از کمپنی های مختلف و کشور های مختلف فراهم مینماید .