نشاندهنده دیجیتالی

در هر ترازو یا باسکول الکترونیکی نشان دهنده وزن وظیفه اصلی اش به زبان ساده دریافت اطلاعات وزن خوانده شده از لودسل ها و تبدیل آن به رقم (Digit) و نمایش وزن می باشد.
با توجه به این که دو نوع لودسل دیجیتال و آنالوگ وجود دارد اطلاعات دریافتی نشاندهنده از لودسل نیز دو نوع متفاوت است.
در سیستمهایی که دارای لودسل آنالوگ می باشند، اطلاعات دریافتی به صورت یک سیگنال آنالوگ می باشد که نشاندهنده ابتدا این سیگنال را در یک بخش به نام Analog to Digital یا (A/D) از آنالوگ تبدیل به دیجیتال می کند و سپس آن را به صورت رقم نشان می دهد.
لیکن عواملی که باعث تفاوت در نشاندهنده ها می شوند اولا کیفیت بخشA/D و نمایش وزن آن است که عامل بسیار مهمی در انتخاب یک نشاندهنده می باشد و ثانیا قابلیت های هر نشان دهنده است .

Showing all 3 results